nl.json 42.1 KB
Newer Older
1
2
3
{
 "1_person_reacted": "1 persoon heeft gereageerd",
 "1_user": "1 gebruiker",
4
 "error-action-not-allowed": "{{action}} is niet toegestaan",
5
6
 "error-application-not-found": "Applicatie niet gevonden",
 "error-archived-duplicate-name": "Er is een gearchiveerd kanaal met de naam {{room_name}}",
7
8
9
10
11
12
13
14
 "error-avatar-invalid-url": "Ongeldige avatar-URL: {{url}}",
 "error-avatar-url-handling": "Fout bij het verwerken van de avatar-instelling van een URL ({{url}}) voor {{username}}",
 "error-cant-invite-for-direct-room": "Kan gebruikers in directe kamers niet uitnodigen",
 "error-could-not-change-email": "Kan e-mail niet veranderen",
 "error-could-not-change-name": "Kan naam niet veranderen",
 "error-could-not-change-username": "Kan gebruikersnaam niet veranderen",
 "error-could-not-change-status": "Kan status niet wijzigen",
 "error-delete-protected-role": "Kan een beveiligde rol niet verwijderen",
15
 "error-department-not-found": "Afdeling niet gevonden",
16
17
18
19
20
21
22
 "error-direct-message-file-upload-not-allowed": "Delen van bestanden in privéberichten niet toegestaan",
 "error-duplicate-channel-name": "Een kanaal met naam {{room_name}} bestaat",
 "error-email-domain-blacklisted": "Het e-maildomein staat op de zwarte lijst",
 "error-email-send-failed": "Fout bij het verzenden van e-mail: {{message}}",
 "error-save-image": "Fout bij het opslaan van afbeelding",
 "error-save-video": "Fout bij het opslaan van video",
 "error-field-unavailable": "{{field}} is al in gebruik :(",
23
 "error-file-too-large": "Bestand is te groot",
24
 "error-importer-not-defined": "De importeur is niet correct gedefinieerd, de klasse Import ontbreekt.",
25
 "error-input-is-not-a-valid-field": "{{input}} is geen geldig {{field}}",
26
 "error-invalid-actionlink": "Ongeldige actielink",
27
 "error-invalid-arguments": "Ongeldige argumenten",
28
29
30
31
32
 "error-invalid-asset": "Ongeldig item",
 "error-invalid-channel": "Ongeldig kanaal.",
 "error-invalid-channel-start-with-chars": "Ongeldig kanaal. Begin met @ of #",
 "error-invalid-custom-field": "Ongeldig aangepast veld",
 "error-invalid-custom-field-name": "Ongeldige aangepaste veldnaam. Gebruik alleen letters, cijfers, koppeltekens en underscores.",
33
34
35
 "error-invalid-date": "Ongeldige datum opgegeven.",
 "error-invalid-description": "Ongeldige beschrijving",
 "error-invalid-domain": "Ongeldig domein",
36
37
38
 "error-invalid-email": "Ongeldig e-mail {{email}}",
 "error-invalid-email-address": "Ongeldig e-mailadres",
 "error-invalid-file-height": "Ongeldige bestandshoogte",
39
 "error-invalid-file-type": "Ongeldig bestandstype",
40
41
42
43
44
 "error-invalid-file-width": "Ongeldige bestandsbreedte",
 "error-invalid-from-address": "Je hebt een ongeldig FROM adres opgegeven.",
 "error-invalid-integration": "Ongeldige integratie",
 "error-invalid-message": "Ongeldig bericht",
 "error-invalid-method": "Ongeldige methode",
45
 "error-invalid-name": "Ongeldige naam",
46
 "error-invalid-password": "Ongeldig wachtwoord",
47
 "error-invalid-redirectUri": "Ongeldige redirectUri",
48
 "error-invalid-role": "Ongeldige rol",
49
50
51
 "error-invalid-room": "Ongeldige kamer",
 "error-invalid-room-name": "{{room_name}} is geen geldige kamernaam",
 "error-invalid-room-type": "{{type}} is geen geldig kamertype.",
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
 "error-invalid-settings": "Ongeldige instellingen opgegeven",
 "error-invalid-subscription": "Ongeldig abonnement",
 "error-invalid-token": "Ongeldige token",
 "error-invalid-triggerWords": "Ongeldige triggerWoorden",
 "error-invalid-urls": "Ongeldige URL's",
 "error-invalid-user": "Ongeldige gebruiker",
 "error-invalid-username": "Ongeldige gebruikersnaam",
 "error-invalid-webhook-response": "De webhook-URL heeft met een andere status dan 200 gereageerd",
 "error-message-deleting-blocked": "Het verwijderen van berichten is geblokkeerd",
 "error-message-editing-blocked": "Het aanpassen van berichten is geblokkeerd",
 "error-message-size-exceeded": "Berichtgrootte is groter dan Message_MaxAllowedSize",
 "error-missing-unsubscribe-link": "Je moet de link [unsubscribe] opgeven.",
 "error-no-owner-channel": "Je bent niet de eigenaar van het kanaal",
 "error-no-tokens-for-this-user": "Er zijn geen tokens voor deze gebruiker",
66
 "error-not-allowed": "Niet toegestaan",
67
68
69
70
71
 "error-not-authorized": "Geen bevoegdheid",
 "error-push-disabled": "Push is uitgeschakeld",
 "error-remove-last-owner": "Dit is de laatste eigenaar. Stel een nieuwe eigenaar in voordat je deze verwijdert.",
 "error-role-in-use": "Kan rol niet verwijderen omdat deze in gebruik is",
 "error-role-name-required": "Rolnaam is vereist",
72
 "error-the-field-is-required": "Het veld {{field}} is verplicht.",
73
 "error-too-many-requests": "Fout, te veel verzoeken. Vertraag, alsjeblieft. Je moet {{seconds}} seconden wachten voordat je het opnieuw probeert.",
74
75
 "error-user-is-not-activated": "Gebruiker is niet geactiveerd",
 "error-user-has-no-roles": "Gebruiker heeft geen rollen",
76
 "error-user-limit-exceeded": "Het aantal gebruikers die je probeert uit te nodigen voor #channel_name overschrijdt de limiet ingesteld door de beheerder",
77
78
 "error-user-not-in-room": "Gebruiker is niet in deze kamer",
 "error-user-registration-custom-field": "error-user-registration-custom-field",
79
80
81
82
 "error-user-registration-disabled": "Gebruikersregistratie is uitgeschakeld",
 "error-user-registration-secret": "Gebruikersregistratie is alleen via geheime URL toegestaan",
 "error-you-are-last-owner": "Je bent de laatste eigenaar. Stel een nieuwe eigenaar in voordat je de kamer verlaat.",
 "error-status-not-allowed": "Onzichtbare status is uitgeschakeld",
83
84
85
 "Actions": "Acties",
 "activity": "activiteit",
 "Activity": "Activiteit",
86
87
88
 "Add_Reaction": "Reactie toevoegen",
 "Add_Server": "Server toevoegen",
 "Add_users": "Gebruikers toevoegen",
89
 "Admin_Panel": "Admin Paneel",
90
91
92
93
94
95
96
 "Agent": "Agent",
 "Alert": "Waarschuwing",
 "alert": "waarschuwing",
 "alerts": "waarschuwingen",
 "All_users_in_the_channel_can_write_new_messages": "Alle gebruikers in het kanaal kunnen nieuwe berichten schrijven",
 "All_users_in_the_team_can_write_new_messages": "Alle gebruikers in het team kunnen nieuwe berichten schrijven",
 "A_meaningful_name_for_the_discussion_room": "Een betekenisvolle naam voor de discussieruimte",
97
 "All": "Alle",
98
99
 "All_Messages": "Alle berichten",
 "Allow_Reactions": "Reacties toestaan",
100
101
102
103
104
 "Alphabetical": "Alfabetisch",
 "and_more": "en meer",
 "and": "en",
 "announcement": "aankondiging",
 "Announcement": "Aankondiging",
105
 "Apply_Your_Certificate": "Pas jouw certificaat toe",
106
107
108
109
 "ARCHIVE": "ARCHIVEER",
 "archive": "archiveer",
 "are_typing": "zijn aan het typen",
 "Are_you_sure_question_mark": "Weet je het zeker?",
110
 "Are_you_sure_you_want_to_leave_the_room": "Weet je zeker dat je de kamer {{room}} wilt verlaten?",
111
 "Audio": "Audio",
112
 "Authenticating": "Authenticatie",
113
 "Automatic": "Automatisch",
114
115
116
117
 "Auto_Translate": "Automatisch vertalen",
 "Avatar_changed_successfully": "Avatar succesvol gewijzigd!",
 "Avatar_Url": "Avatar-URL",
 "Away": "Afwezig",
118
119
120
 "Back": "Terug",
 "Black": "Zwart",
 "Block_user": "Blokkeer gebruiker",
121
122
123
 "Browser": "Browser",
 "Broadcast_channel_Description": "Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe berichten schrijven, maar de andere gebruikers zullen kunnen antwoorden",
 "Broadcast_Channel": "Uitzendkanaal",
124
125
 "Busy": "Bezig",
 "By_proceeding_you_are_agreeing": "Door verder te gaan ga je akkoord met onze",
126
127
128
 "Cancel_editing": "Bewerken annuleren",
 "Cancel_recording": "Opname annuleren",
 "Cancel": "Annuleren",
129
130
131
 "changing_avatar": "avatar aan het veranderen",
 "creating_channel": "kanaal aan het maken",
 "creating_invite": "uitnodiging maken",
132
 "Channel_Name": "Kanaal naam",
133
 "Channels": "Kanalen",
134
 "Chats": "Chats",
135
 "Call_already_ended": "Gesprek al beeïndigd!",
136
137
138
139
140
 "Clear_cookies_alert": "Wilt u alle cookies wissen?",
 "Clear_cookies_desc": "Met deze actie worden alle inlogcookies gewist, zodat u op andere accounts kunt inloggen.",
 "Clear_cookies_yes": "Ja, cookies wissen",
 "Clear_cookies_no": "Nee, bewaar cookies",
 "Click_to_join": "Klik om mee te doen!",
141
 "Close": "Sluiten",
142
143
144
145
 "Close_emoji_selector": "Emoji-kiezer sluiten",
 "Closing_chat": "Chat sluiten",
 "Change_language_loading": "Taal veranderen",
 "Chat_closed_by_agent": "Chat gesloten door agent",
146
147
148
 "Choose": "Kies",
 "Choose_from_library": "Kies uit bibliotheek",
 "Choose_file": "Kies bestand",
149
 "Choose_where_you_want_links_be_opened": "Kies waar je links wilt openen",
150
 "Code": "Code",
151
 "Code_or_password_invalid": "Code of wachtwoord ongeldig",
152
153
 "Collaborative": "Samenwerkend",
 "Confirm": "Bevestig",
154
 "Connect": "Verbinden",
155
 "Connected": "Verbonden",
156
 "connecting_server": "verbonden met de server",
157
 "Connecting": "Aan het verbinden...",
158
159
 "Contact_us": "Neem contact op",
 "Contact_your_server_admin": "Neem contact op met je serverbeheerder.",
160
 "Continue_with": "Ga verder met",
161
162
163
 "Copied_to_clipboard": "Gekopieerd naar klembord!",
 "Copy": "Kopiëren",
 "Conversation": "Conversatie",
164
 "Permalink": "Permalink",
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
 "Certificate_password": "Certificaat wachtwoord",
 "Clear_cache": "Lokale server cache wissen",
 "Clear_cache_loading": "Cache wissen.",
 "Whats_the_password_for_your_certificate": "Wat is het wachtwoord voor jouw certificaat?",
 "Create_account": "Account aanmaken",
 "Create_Channel": "Kanaal aanmaken",
 "Create_Direct_Messages": "Directe berichten aanmaken",
 "Create_Discussion": "Discussie aanmaken",
 "Created_snippet": "knipsel aangemaakt",
 "Create_a_new_workspace": "Een nieuwe werkruimte aanmaken",
 "Create": "Aanmaken",
 "Custom_Status": "Aangepaste status",
177
178
179
 "Dark": "Donker",
 "Dark_level": "Donker niveau",
 "Default": "Standaard",
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
 "Default_browser": "Standaard browser",
 "Delete_Room_Warning": "Als je een kamer verwijdert, worden alle berichten die in de kamer geplaatst zijn, verwijderd. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.",
 "Department": "Afdeling",
 "delete": "verwijderen",
 "Delete": "Verwijderen",
 "DELETE": "VERWIJDEREN",
 "move": "verplaatsen",
 "deleting_room": "kamer verwijderen",
 "description": "omschrijving",
 "Description": "Omschrijving",
 "Desktop_Options": "Bureaubladopties",
 "Desktop_Notifications": "Desktopmeldingen",
 "Desktop_Alert_info": "Deze meldingen worden op desktop geleverd",
193
194
195
196
 "Directory": "Map",
 "Direct_Messages": "Directe berichten",
 "Disable_notifications": "Zet notificaties uit",
 "Discussions": "Discussies",
197
198
199
 "Discussion_Desc": "Help het overzicht te houden over wat er aan de hand is! Door een discussie aan te maken, wordt een subkanaal van het geselecteerde kanaal aangemaakt en worden beide gekoppeld.",
 "Discussion_name": "Discussienaam",
 "Done": "Gedaan",
200
 "Dont_Have_An_Account": "Heb je geen account?",
201
202
 "Do_you_have_an_account": "Heb je een account?",
 "Do_you_have_a_certificate": "Heb je een certificaat?",
203
 "Do_you_really_want_to_key_this_room_question_mark": "Wil je deze kamer echt {{key}}?",
204
205
206
207
208
 "E2E_Encryption": "E2E-codering",
 "E2E_How_It_Works_info1": "U kunt nu versleutelde privégroepen en directe berichten aanmaken. U kunt ook bestaande privégroepen of DM's wijzigen in versleuteld.",
 "E2E_How_It_Works_info2": "Dit is *end-to-end codering*, dus de sleutel om jouw berichten te coderen/decoderen en deze wordt niet op de server opgeslagen. Daarom *moet je dit wachtwoord op een veilige plaats opslaan* waar je later toegang hebt als je dat nodig hebt.",
 "E2E_How_It_Works_info3": "Als je doorgaat, wordt er automatisch een E2E-wachtwoord gegenereerd.",
 "E2E_How_It_Works_info4": "Je kan ook op elk moment een nieuw wachtwoord voor uw coderingssleutel instellen vanuit elke browser waarin u het bestaande E2E-wachtwoord hebt ingevoerd.",
209
210
211
 "edit": "bewerk",
 "edited": "bewerkt",
 "Edit": "Bewerk",
212
 "Edit_Status": "Status bewerken",
213
 "Edit_Invite": "Bewerk uitnodiging",
214
215
216
217
218
 "End_to_end_encrypted_room": "End-to-end versleutelde kamer",
 "end_to_end_encryption": "end-to-end encryptie",
 "Email_Notification_Mode_All": "Elke vermelding/DM",
 "Email_Notification_Mode_Disabled": "Uitgeschakeld",
 "Email_or_password_field_is_empty": "E-mail of wachtwoordveld is leeg",
219
220
 "Email": "E-mail",
 "email": "e-mail",
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
 "Empty_title": "Lege titel",
 "Enable_Auto_Translate": "Automatisch vertalen inschakelen",
 "Enable_notifications": "Notificaties aanzetten",
 "Encrypted": "Versleuteld",
 "Encrypted_message": "Versleuteld bericht",
 "Enter_Your_E2E_Password": "Voer uw E2E-wachtwoord in",
 "Enter_Your_Encryption_Password_desc1": "Hiermee krijg je toegang tot uw gecodeerde privégroepen en directe berichten.",
 "Enter_Your_Encryption_Password_desc2": "Op elke plaats waar je de chat gebruikt, moet je het wachtwoord invoeren om berichten te coderen/decoderen.",
 "Encryption_error_title": "Jouw coderingswachtwoord lijkt verkeerd",
 "Encryption_error_desc": "Het was niet mogelijk om uw coderingssleutel te decoderen om te worden geïmporteerd.",
 "Everyone_can_access_this_channel": "Iedereen heeft toegang tot dit kanaal",
 "Everyone_can_access_this_team": "Iedereen heeft toegang tot dit team",
 "Error_uploading": "Fout bij uploaden",
 "Expiration_Days": "Vervaldatum (Dagen)",
235
236
237
238
239
 "Favorite": "Favoriet",
 "Favorites": "Favorieten",
 "Files": "Bestanden",
 "File_description": "Bestandsbeschrijving",
 "File_name": "Bestandsnaam",
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
 "Finish_recording": "Opname beëindigen",
 "Following_thread": "Volg discussie",
 "For_your_security_you_must_enter_your_current_password_to_continue": "Voor je veiligheid moet je je huidige wachtwoord invoeren om door te gaan",
 "Forgot_password_If_this_email_is_registered": "Als dit e-mailadres geregistreerd is, sturen we instructies om je wachtwoord opnieuw in te stellen. Als je geen e-mail ontvangt, kom dan terug en probeer het opnieuw.",
 "Forgot_password": "Wachtwoord vergeten?",
 "Forgot_Password": "Wachtwoord vergeten",
 "Forward": "Doorsturen",
 "Forward_Chat": "Chat doorsturen",
 "Forward_to_department": "Doorsturen naar afdeling",
 "Forward_to_user": "Doorsturen naar gebruiker",
 "Full_table": "Klik om de volledige tabel te zien",
 "Generate_New_Link": "Nieuwe link genereren",
 "Group_by_favorites": "Groepeer favorieten",
 "Group_by_type": "Groeperen op type",
254
255
 "Hide": "Verberg",
 "Has_joined_the_channel": "is bij het kanaal gekomen",
256
 "Has_joined_the_conversation": "heeft zich bij het gesprek aangesloten",
257
 "Has_left_the_channel": "heeft het kanaal verlaten",
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
 "Hide_System_Messages": "Verberg systeemberichten",
 "Hide_type_messages": "Verberg \"{{type}}\" berichten",
 "How_It_Works": "Hoe het werkt",
 "Message_HideType_uj": "Gebruiker neemt deel",
 "Message_HideType_ul": "Gebruiker vertrokken",
 "Message_HideType_ru": "Gebruiker verwijderd",
 "Message_HideType_au": "Gebruiker toegevoegd",
 "Message_HideType_mute_unmute": "Gebruiker gedempt / kan weer praten",
 "Message_HideType_r": "Kamernaam gewijzigd",
 "Message_HideType_ut": "Gebruiker neemt deel aan gesprek",
 "Message_HideType_wm": "Welkom",
 "Message_HideType_rm": "Bericht verwijderd",
 "Message_HideType_subscription_role_added": "Kreeg rol",
 "Message_HideType_subscription_role_removed": "Rol niet langer gedefinieerd",
 "Message_HideType_room_archived": "Kamer gearchiveerd",
 "Message_HideType_room_unarchived": "Kamer niet gearchiveerd",
 "I_Saved_My_E2E_Password": "Ik heb mijn E2E-wachtwoord opgeslagen",
 "IP": "IP",
 "In_app": "In-app",
 "In_App_And_Desktop": "In-app en desktop",
 "In_App_and_Desktop_Alert_info": "Geeft een banner boven aan het scherm weer wanneer de app geopend is, en geeft een melding op desktop weer",
279
280
281
282
283
 "Invisible": "Onzichtbaar",
 "Invite": "Nodig uit",
 "is_a_valid_RocketChat_instance": "is een geldige Rocket.Chat instantie",
 "is_not_a_valid_RocketChat_instance": "is geen geldige Rocket.Chat instantie",
 "is_typing": "is aan het typen",
284
285
 "Invalid_or_expired_invite_token": "Ongeldige of verlopen uitnodigingstoken",
 "Invalid_server_version": "De server waarmee je probeert te verbinden, gebruikt een versie die niet meer door de app wordt ondersteund: {{currentVersion}}.\n\nWe hebben versie {{minVersion}} nodig",
286
 "Invite_Link": "Uitnodigingslink",
287
288
289
290
291
292
293
294
 "Invite_users": "Gebruikers uitnodigen",
 "Join": "Doe mee",
 "Join_Code": "Deelnamecode",
 "Insert_Join_Code": "Deelnamecode invoegen",
 "Join_our_open_workspace": "Word lid van onze open werkruimte",
 "Join_your_workspace": "Word lid van jouw werkruimte",
 "Just_invited_people_can_access_this_channel": "Alleen uitgenodigde mensen hebben toegang tot dit kanaal",
 "Just_invited_people_can_access_this_team": "Alleen uitgenodigde mensen hebben toegang tot dit team",
295
296
 "Language": "Taal",
 "last_message": "laatste bericht",
297
 "Leave_channel": "Kanaal verlaten",
298
 "leaving_room": "ruimte verlaten",
299
 "Leave": "Verlaten",
300
301
 "leave": "verlaten",
 "Legal": "Legaal",
302
303
 "Light": "Licht",
 "License": "Licentie",
304
 "Livechat": "Livechat",
305
306
307
308
309
310
311
312
 "Livechat_edit": "Livechat bewerken",
 "Login": "Inloggen",
 "Login_error": "Je inloggegevens zijn geweigerd! Probeer het opnieuw.",
 "Login_with": "Inloggen met",
 "Logging_out": "Uitloggen.",
 "Logout": "Uitloggen",
 "Max_number_of_uses": "Max aantal toepassingen",
 "Max_number_of_users_allowed_is_number": "Max aantal toegestane gebruikers is {{maxUsers}}",
313
314
 "members": "leden",
 "Members": "Leden",
315
 "Mentioned_Messages": "Vermelde berichten",
316
317
318
319
320
321
 "mentioned": "vermeld",
 "Mentions": "Vermeldingen",
 "Message_accessibility": "Bericht van {{user}} om {{time}}: {{message}}",
 "Message_actions": "Berichtacties",
 "Message_pinned": "Bericht vastgezet",
 "Message_removed": "Bericht verwijderd",
322
323
 "Message_starred": "Bericht met ster",
 "Message_unstarred": "Bericht zonder ster",
324
325
 "message": "bericht",
 "messages": "berichten",
326
 "Message": "Bericht",
327
328
 "Messages": "Berichten",
 "Message_Reported": "Bericht gerapporteerd",
329
330
 "Microphone_Permission_Message": "Rocket.Chat heeft toegang tot je microfoon nodig zodat je een audiobericht kunt verzenden.",
 "Microphone_Permission": "Microfoontoestemming",
331
332
333
 "Mute": "Dempen",
 "muted": "gedempt",
 "My_servers": "Mijn servers",
334
 "N_people_reacted": "{{n}} mensen hebben gereageerd",
335
 "N_users": "{{n}} gebruikers",
336
 "N_channels": "{{n}} kanalen",
337
338
 "name": "naam",
 "Name": "Naam",
339
 "Navigation_history": "Navigatie geschiedenis",
340
 "Never": "Nooit",
341
342
343
 "New_Message": "Nieuw bericht",
 "New_Password": "Nieuw wachtwoord",
 "New_Server": "Nieuwe server",
344
345
346
347
348
349
350
 "Next": "Volgende",
 "No_files": "Geen bestanden",
 "No_limit": "Geen limiet",
 "No_mentioned_messages": "Geen vermelde berichten",
 "No_pinned_messages": "Geen vastgezette berichten",
 "No_results_found": "Geen resultaten gevonden",
 "No_starred_messages": "Geen berichten met ster gemarkeerd",
351
352
 "No_thread_messages": "Geen discussieberichten",
 "No_label_provided": "Geen {{label}} opgegeven.",
353
354
355
 "No_Message": "Geen bericht",
 "No_messages_yet": "Nog geen berichten",
 "No_Reactions": "Geen reacties",
356
357
358
 "No_Read_Receipts": "Geen leesbevestigingen",
 "Not_logged": "Niet ingelogd",
 "Not_RC_Server": "Dit is geen Rocket.Chat-server.\n{{contact}}",
359
360
 "Nothing": "Niets",
 "Nothing_to_save": "Niets om op te slaan!",
361
362
 "Notify_active_in_this_room": "Waarschuw actieve gebruikers in deze kamer",
 "Notify_all_in_this_room": "Breng iedereen in deze kamer op de hoogte",
363
 "Notifications": "Notificaties",
364
 "Notification_Duration": "Duur van de notificatie",
365
 "Notification_Preferences": "Notificatievoorkeuren",
366
 "No_available_agents_to_transfer": "Geen beschikbare agenten om door te sturen",
367
368
 "Offline": "Offline",
 "Oops": "Oeps!",
369
370
371
372
373
374
 "Omnichannel": "Omnichannel",
 "Open_Livechats": "Bezig met chatten",
 "Omnichannel_enable_alert": "Je bent niet beschikbaar op Omnichannel. Wil je beschikbaar zijn?",
 "Onboarding_description": "Een werkruimte is de ruimte van jouw team of organisatie om samen te werken. Vraag aan de beheerder van de werkruimte een adres om lid te worden of maak er een aan voor jouw team.",
 "Onboarding_join_workspace": "Word lid van een werkruimte",
 "Onboarding_subtitle": "Meer dan teamsamenwerking",
375
 "Onboarding_title": "Welkom bij Rocket.Chat",
376
377
378
379
 "Onboarding_join_open_description": "Word lid van onze open werkruimte om met het Rocket.Chat team en de community te chatten.",
 "Onboarding_agree_terms": "Door verder te gaan, ga je akkoord met Rocket.Chat",
 "Onboarding_less_options": "Minder opties",
 "Onboarding_more_options": "Meer opties",
380
 "Online": "Online",
381
382
383
384
385
386
387
 "Only_authorized_users_can_write_new_messages": "Alleen geautoriseerde gebruikers kunnen nieuwe berichten schrijven",
 "Open_emoji_selector": "Emoji-kiezer openen",
 "Open_Source_Communication": "Open Source Communicatie",
 "Open_your_authentication_app_and_enter_the_code": "Open je authenticatie-app en voer de code in.",
 "OR": "OF",
 "OS": "OS",
 "Overwrites_the_server_configuration_and_use_room_config": "Overschrijft de serverconfiguratie en gebruikt kamer config",
388
 "Password": "Wachtwoord",
389
 "Parent_channel_or_group": "Bovenliggend kanaal of groep",
390
 "Permalink_copied_to_clipboard": "Permalink gekopiëerd naar klembord!",
391
 "Phone": "Telefoon",
392
393
394
395
 "Pin": "Vastzetten",
 "Pinned_Messages": "Vastgezette berichten",
 "pinned": "vastgezet",
 "Pinned": "Vastgezet",
396
397
398
 "Please_add_a_comment": "Voeg een reactie toe",
 "Please_enter_your_password": "Voer je wachtwoord in",
 "Please_wait": "Even geduld.",
399
400
 "Preferences": "Voorkeuren",
 "Preferences_saved": "Voorkeuren opgeslagen!",
401
402
403
404
405
 "Privacy_Policy": " Privacybeleid",
 "Private_Channel": "Privékanaal",
 "Private_Groups": "Privé groepen",
 "Private": "Privé",
 "Processing": "Verwerking...",
406
407
408
409
 "Profile_saved_successfully": "Profiel succesvol opgeslagen!",
 "Profile": "Profiel",
 "Public_Channel": "Publiek kanaal",
 "Public": "Publiek",
410
411
412
 "Push_Notifications": "Pushmeldingen",
 "Push_Notifications_Alert_Info": "Deze notificaties worden aan jouw enkel geleverd als de app niet geopend is",
 "Quote": "Citaat",
413
414
415
416
 "Reactions_are_disabled": "Reacties zijn uitgeschakeld",
 "Reactions_are_enabled": "Reacties zijn ingeschakeld",
 "Reactions": "Reacties",
 "Read": "Lezen",
417
418
419
420
 "Read_External_Permission_Message": "Rocket.Chat heeft toegang nodig tot foto's, media en bestanden op je apparaat",
 "Read_External_Permission": "Lees toestemming voor media",
 "Read_Only_Channel": "Alleen-lezen kanaal",
 "Read_Only": "Alleen lezen",
421
 "Read_Receipt": "Leesbevestiging",
422
 "Receive_Group_Mentions": "Groepsvermeldingen ontvangen",
423
 "Receive_Group_Mentions_Info": "Ontvang @all en @here vermeldingen",
424
425
426
427
428
429
 "Register": "Registreren",
 "Repeat_Password": "Herhaal wachtwoord",
 "Replied_on": "Beantwoord op:",
 "replies": "antwoordt",
 "reply": "antwoord",
 "Reply": "Antwoord",
430
 "Report": "Rapporteren",
431
 "Receive_Notification": "Notificatie ontvangen",
432
433
 "Receive_notifications_from": "Ontvang notificaties van {{name}}",
 "Resend": "Opnieuw verzenden",
434
 "Reset_password": "Wachtwoord resetten",
435
436
 "resetting_password": "wachtwoord aan het resetten",
 "RESET": "RESET",
437
438
 "Return": "Terug",
 "Review_app_title": "Geniet je van deze app?",
439
 "Review_app_desc": "Geef ons 5 sterren op {{store}}",
440
 "Review_app_yes": "Zeker!",
441
442
 "Review_app_no": "Nee",
 "Review_app_later": "Misschien later",
443
444
445
446
 "Review_app_unable_store": "Kan {{store}} niet openen",
 "Review_this_app": "Beoordeel deze app",
 "Remove": "Verwijderen",
 "remove": "verwijderen",
447
 "Roles": "Rollen",
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
 "Room_actions": "Kameracties",
 "Room_changed_announcement": "Kameraankondiging gewijzigd in: {{announcement}} door {{userBy}}",
 "Room_changed_avatar": "Kameravatar gewijzigd door {{userBy}}",
 "Room_changed_description": "Kamerbeschrijving gewijzigd in: {{description}} door {{userBy}}",
 "Room_changed_privacy": "Kamertype gewijzigd in: {{type}} door {{userBy}}",
 "Room_changed_topic": "Oonderwerp van kamer gewijzigd in: {{topic}} door {{userBy}}",
 "Room_Files": "Kamerbestanden",
 "Room_Info_Edit": "Kamer info bewerken",
 "Room_Info": "Kamer info",
 "Room_Members": "Kamerleden",
 "Room_name_changed": "Kamernaam gewijzigd in: {{name}} door {{userBy}}",
459
 "SAVE": "OPSLAAN",
460
 "Save_Changes": "Wijzigingen opslaan",
461
 "Save": "Opslaan",
462
 "Saved": "Opgeslagen",
463
464
465
 "saving_preferences": "voorkeuren opslaan",
 "saving_profile": "profiel opslaan",
 "saving_settings": "instellingen opslaan",
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
 "saved_to_gallery": "Opgeslagen in galerij",
 "Save_Your_E2E_Password": "Bewaar jouw E2E-wachtwoord",
 "Save_Your_Encryption_Password": "Bewaar jouw versleutelingswachtwoord",
 "Save_Your_Encryption_Password_warning": "Dit wachtwoord wordt nergens opgeslagen, bewaar het dus zorgvuldig ergens anders.",
 "Save_Your_Encryption_Password_info": "Indien je je wachtwoord verliest, is er geen enkel manier om het te herstellen en verlies je toegang tot je berichten.",
 "Search_Messages": "Berichten zoeken",
 "Search": "Zoeken",
 "Search_by": "Zoeken op",
 "Search_global_users": "Zoeken naar wereldwijde gebruikers",
 "Search_global_users_description": "Als je dit inschakelt, kan je gebruikers van andere bedrijven en servers opzoeken.",
476
 "Seconds": "{{second}} seconden",
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
 "Security_and_privacy": "Veiligheid en privacy",
 "Select_Avatar": "Selecteer avatar",
 "Select_Server": "Selecteer server",
 "Select_Users": "Selecteer gebruikers",
 "Select_a_Channel": "Selecteer een kanaal",
 "Select_a_Department": "Selecteer een afdeling",
 "Select_an_option": "Selecteer een optie",
 "Select_a_User": "Selecteer een gebruiker",
 "Send": "Verzenden",
 "Send_audio_message": "Audiobericht verzenden",
 "Send_crash_report": "Crashrapport verzenden",
 "Send_message": "Bericht verzenden",
 "Send_me_the_code_again": "Stuur me de code opnieuw",
 "Send_to": "Verzenden naar...",
 "Sending_to": "Verzenden naar",
 "Sent_an_attachment": "Een bijlage verzonden",
493
494
495
 "Server": "Server",
 "Servers": "Servers",
 "Server_version": "Server versie: {{version}}",
496
497
498
499
 "Set_username_subtitle": "De gebruikersnaam wordt gebruikt om anderen toe te staan jou in berichten te vermelden",
 "Set_custom_status": "Aangepaste status instellen",
 "Set_status": "Status instellen",
 "Status_saved_successfully": "Status succesvol opgeslagen!",
500
 "Settings": "Instellingen",
501
 "Settings_succesfully_changed": "Instellingen succesvol gewijzigd!",
502
 "Share": "Delen",
503
 "Share_Link": "Deel link",
504
 "Share_this_app": "Deel deze app",
505
506
507
508
509
510
 "Show_more": "Meer tonen..",
 "Show_Unread_Counter": "Toon ongelezen teller",
 "Show_Unread_Counter_Info": "Ongelezen teller wordt weergegeven als een badge aan de rechterkant van het kanaal, in de lijst",
 "Sign_in_your_server": "Log in op je server",
 "Sign_Up": "Registreren",
 "Some_field_is_invalid_or_empty": "Sommige velden zijn ongeldig of leeg",
511
512
 "Sorting_by": "Sorteren op {{key}}",
 "Sound": "Geluid",
513
 "Star_room": "Favoriete kanalen",
514
515
516
517
518
 "Star": "Ster",
 "Starred_Messages": "Berichten met ster gemarkeerd",
 "starred": "met ster gemarkeerd",
 "Starred": "Met ster gemarkeerd",
 "Start_of_conversation": "Begin van een gesprek",
519
 "Start_a_Discussion": "Start een discussie",
520
 "Started_discussion": "Begin van een discussie:",
521
522
 "Started_call": "Oproep gestart door {{userBy}}",
 "Submit": "Verzenden",
523
 "Table": "Tabel",
524
 "Tags": "Tags",
525
 "Take_a_photo": "Neem een foto",
526
527
528
529
 "Take_a_video": "Maak een video",
 "Take_it": "Pak het!",
 "tap_to_change_status": "tik om de status te wijzigen",
 "Tap_to_view_servers_list": "Tik om de serverlijst te bekijken",
530
531
 "Terms_of_Service": " Servicevoorwaarden ",
 "Theme": "Thema",
532
533
534
 "The_user_wont_be_able_to_type_in_roomName": "De gebruiker zal in {{roomName}} niet kunnen typen",
 "The_user_will_be_able_to_type_in_roomName": "De gebruiker zal in {{roomName}} kunnen typen",
 "There_was_an_error_while_action": "Er is een fout opgetreden tijdens {{action}}!",
535
536
 "This_room_is_blocked": "Deze kamer is geblokkeerd",
 "This_room_is_read_only": "Deze kamer is alleen-lezen",
537
538
 "Thread": "Draad",
 "Threads": "Draden",
539
540
541
542
543
 "Timezone": "Tijdzone",
 "To": "Naar",
 "topic": "onderwerp",
 "Topic": "Onderwerp",
 "Translate": "Vertalen",
544
545
 "Try_again": "Probeer het opnieuw",
 "Two_Factor_Authentication": "Twee-factor authenticatie",
546
547
548
 "Type_the_channel_name_here": "Typ hier de kanaalnaam",
 "unarchive": "dearchiveren",
 "UNARCHIVE": "DEARCHIVEREN",
549
 "Unblock_user": "Deblokkeer gebruiker",
550
 "Unfavorite": "Uit favorieten halen",
551
 "Unfollowed_thread": "Draad ontvolgd",
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
 "Unmute": "Dempen opheffen",
 "unmuted": "ongedempt",
 "Unpin": "Losmaken",
 "unread_messages": "ongelezen",
 "Unread": "Ongelezen",
 "Unread_on_top": "Ongelezen bovenaan",
 "Unstar": "Ster verwijderen",
 "Updating": "Updaten...",
 "Uploading": "Uploaden",
 "Upload_file_question_mark": "Bestand uploaden?",
562
 "User": "Gebruiker",
563
564
 "Users": "Gebruikers",
 "User_added_by": "Gebruiker {{userAdded}} toegevoegd door {{userBy}}",
565
 "User_Info": "Gebruikers info",
566
 "User_has_been_key": "Gebruiker is {{key}}",
567
 "User_is_no_longer_role_by_": "{{user}} is niet langer {{role}} door {{userBy}}",
568
569
570
 "User_muted_by": "Gebruiker {{userMuted}} gedempt door {{userBy}}",
 "User_removed_by": "Gebruiker {{userRemoved}} verwijderd door {{userBy}}",
 "User_sent_an_attachment": "{{user}} stuurde een bijlage",
571
572
 "User_unmuted_by": "Dempen voor {{userUnmuted}} opgeheven door {{userBy}}",
 "User_was_set_role_by_": "{{user}} is als {{role}} ingesteld door {{userBy}}",
573
574
 "Username_is_empty": "Gebruikersnaam is leeg",
 "Username": "Gebruikersnaam",
575
576
577
578
579
580
581
582
 "Username_or_email": "Gebruikersnaam of e-mail",
 "Uses_server_configuration": "Gebruikt serverconfiguratie",
 "Validating": "Valideren",
 "Registration_Succeeded": "Registratie geslaagd!",
 "Verify": "Verifiëren",
 "Verify_email_title": "Registratie geslaagd!",
 "Verify_email_desc": "We hebben je een e-mail gestuurd om je inschrijving te bevestigen. Als je binnenkort geen e-mail ontvangt, gelieve terug te komen en het opnieuw te proberen.",
 "Verify_your_email_for_the_code_we_sent": "Verifieer je e-mail voor de code die we hebben gestuurd",
583
584
 "Video_call": "Videogesprek",
 "View_Original": "Bekijk origineel",
585
586
587
 "Voice_call": "Spraakoproep",
 "Waiting_for_network": "Wachten op netwerk...",
 "Websocket_disabled": "Websocket is uitgeschakeld voor deze server.\n{{contact}}",
588
 "Welcome": "Welkom",
589
 "What_are_you_doing_right_now": "Wat doe je op dit moment?",
590
 "Whats_your_2fa": "Wat is je 2FA code?",
591
592
593
594
595
596
 "Without_Servers": "Zonder servers",
 "Workspaces": "Werkruimten",
 "Would_you_like_to_return_the_inquiry": "Wil je de aanvraag retourneren?",
 "Write_External_Permission_Message": "Rocket.Chat heeft toegang nodig tot je galerij zodat je afbeeldingen kunt opslaan.",
 "Write_External_Permission": "Galerij toestemming",
 "Yes": "Ja",
597
598
 "Yes_action_it": "Ja, {{action}} het!",
 "Yesterday": "Gisteren",
599
 "You_are_in_preview_mode": "Je bent in voorbeeldmodus",
600
 "You_are_offline": "Je bent offline",
601
 "You_can_search_using_RegExp_eg": "Je kan RegExp. gebruiken, bijv. `/^tekst$/i`",
602
603
 "You_colon": "Jij: ",
 "you_were_mentioned": "je bent vermeld",
604
 "You_were_removed_from_channel": "Je bent verwijderd uit {{channel}}",
605
606
 "you": "jij",
 "You": "Jij",
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
 "Logged_out_by_server": "Je bent uitgelogd door de server. Gelieve opnieuw in te loggen.",
 "You_need_to_access_at_least_one_RocketChat_server_to_share_something": "Je moet minstens toegang hebben tot één Rocket.Chat-server om iets te delen.",
 "You_need_to_verifiy_your_email_address_to_get_notications": "Je moet je e-mailadres verifiëren om meldingen te ontvangen",
 "Your_certificate": "Jouw certificaat",
 "Your_invite_link_will_expire_after__usesLeft__uses": "Je uitnodigingslink verloopt na {{usesLeft}} keer.",
 "Your_invite_link_will_expire_on__date__or_after__usesLeft__uses": "Je uitnodigingslink verloopt op {{date}} of na {{usesLeft}} keer.",
 "Your_invite_link_will_expire_on__date__": "Je uitnodigingslink verloopt op {{date}}.",
 "Your_invite_link_will_never_expire": "Je uitnodigingslink zal nooit verlopen.",
 "Your_workspace": "Jouw werkruimte",
 "Your_password_is": "Jouw wachtwoord is",
617
 "Version_no": "Versie: {{version}}",
618
619
620
621
622
 "You_will_not_be_able_to_recover_this_message": "Je zal dit bericht niet meer kunnen herstellen!",
 "You_will_unset_a_certificate_for_this_server": "Je zal een certificaat voor deze server uitschakelen",
 "Change_Language": "Taal veranderen",
 "Crash_report_disclaimer": "We volgen nooit nooit de inhoud van je chats. Het crashrapport en de analytische gebeurtenissen bevatten alleen relevante informatie voor ons om problemen te identificeren en op te lossen.",
 "Type_message": "Typ bericht",
623
 "Room_search": "Kamers zoeken",
624
 "Room_selection": "Kamerkeuze 1...9",
625
626
 "Next_room": "Volgende kamer",
 "Previous_room": "Vorige kamer",
627
628
629
630
631
632
 "New_room": "Nieuwe kamer",
 "Upload_room": "Uploaden naar kamer",
 "Search_messages": "Berichten zoeken",
 "Scroll_messages": "Berichten scrollen",
 "Reply_latest": "Antwoord op laatste",
 "Reply_in_Thread": "Reageer in discussie",
633
634
 "Server_selection": "Server selectie",
 "Server_selection_numbers": "Server selectie 1...9",
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
 "Add_server": "Server toevoegen",
 "New_line": "Nieuwe lijn",
 "You_will_be_logged_out_of_this_application": "Je wordt uitgelogd van deze applicatie.",
 "Clear": "Wissen",
 "This_will_clear_all_your_offline_data": "Hiermee worden al jouw offline gegevens gewist.",
 "This_will_remove_all_data_from_this_server": "Dit zal alle gegevens van deze server verwijderen.",
 "Mark_unread": "Markeer als ongelezen",
 "Wait_activation_warning": "Voordat u kunt inloggen, moet uw account handmatig worden geactiveerd door een beheerder.",
 "Screen_lock": "Schermvergrendeling",
 "Local_authentication_biometry_title": "Authenticeren",
 "Local_authentication_biometry_fallback": "Gebruik toegangscode",
 "Local_authentication_unlock_option": "Ontgrendelen met toegangscode",
 "Local_authentication_change_passcode": "Wijzig toegangscode",
 "Local_authentication_info": "Opmerking: als je de toegangscode vergeet, moet je de app verwijderen en opnieuw installeren.",
 "Local_authentication_facial_recognition": "gezichtsherkenning",
 "Local_authentication_fingerprint": "vingerafdruk",
 "Local_authentication_unlock_with_label": "Ontgrendel met {{label}}",
 "Local_authentication_auto_lock_60": "Na 1 minuut",
 "Local_authentication_auto_lock_300": "Na 5 minuten",
 "Local_authentication_auto_lock_900": "Na 15 minuten",
 "Local_authentication_auto_lock_1800": "Na 30 minuten",
 "Local_authentication_auto_lock_3600": "Na 1 uur",
 "Passcode_enter_title": "Voer uw toegangscode in",
 "Passcode_choose_title": "Kies je nieuwe toegangscode",
 "Passcode_choose_confirm_title": "Bevestig je nieuwe toegangscode",
 "Passcode_choose_error": "Toegangscodes komen niet overeen. Probeer het opnieuw.",
 "Passcode_choose_force_set": "Toegangscode vereist door beheerder",
 "Passcode_app_locked_title": "App vergrendeld",
 "Passcode_app_locked_subtitle": "Probeer het over {{timeLeft}} seconden opnieuw",
 "After_seconds_set_by_admin": "Na {{seconds}} seconden (ingesteld door beheerder)",
 "Dont_activate": "Nu niet activeren",
 "Queued_chats": "Chats in de wachtrij",
 "Queue_is_empty": "Wachtrij is leeg",
 "Logout_from_other_logged_in_locations": "Afmelden bij andere ingelogde locaties",
 "You_will_be_logged_out_from_other_locations": "Je wordt uitgelogd van andere locaties.",
 "Logged_out_of_other_clients_successfully": "Succesvol uitgelogd bij andere klanten",
 "Logout_failed": "Uitloggen mislukt!",
 "Log_analytics_events": "Analysegebeurtenissen loggen",
 "E2E_encryption_change_password_title": "Versleutelingswachtwoord wijzigen",
 "E2E_encryption_change_password_description": "Je kan nu versleutelde privégroepen en directe berichten aanmaken. Je kan ook bestaande privégroepen of DM's wijzigen in versleuteld.\nDit is end-to-end codering, dus de sleutel om jouw berichten te coderen/decoderen en deze wordt niet op de server opgeslagen. Daarom moet je dit wachtwoord op een veilige plaats opslaan. Je moet het invoeren op andere apparaten waarop je e2e-codering wilt gebruiken.",
 "E2E_encryption_change_password_error": "Fout bij het wijzigen van het E2E-wachtwoord",
 "E2E_encryption_change_password_success": "E2E-wachtwoord succesvol gewijzigd!",
 "E2E_encryption_change_password_message": "Zorg ervoor dat je het zorgvuldig ergens anders hebt bewaard.",
 "E2E_encryption_change_password_confirmation": "Ja, verander het",
 "E2E_encryption_reset_title": "E2E-sleutel resetten",
 "E2E_encryption_reset_description": "Deze optie zal je huidige E2E-sleutel verwijderen en je wordt uitgelogd.\nWanneer je opniew inlogt, genereert Rocket.Chat je een nieuwe sleutel en herstelt je toegang tot elke versleutelde kamer die een of meer leden heeft.\nDoor de aard van E2E-versleuteling kan Rocket.Chat de toegang tot een versleutelde kamer zonder online lid niet herstellen.",
 "E2E_encryption_reset_button": "E2E-sleutel resetten",
 "E2E_encryption_reset_error": "Fout bij het resetten van E2E-sleutel!",
 "E2E_encryption_reset_message": "Je wordt uitgelogd.",
 "E2E_encryption_reset_confirmation": "Ja, reset het",
 "Following": "Volgend",
 "Threads_displaying_all": "Alles weergeven",
 "Threads_displaying_following": "Volgend weergeven",
 "Threads_displaying_unread": "Ongelezen weergeven",
 "No_threads": "Er zijn geen discussies",
 "No_threads_following": "Je volgt geen discussies",
 "No_threads_unread": "Er zijn geen ongelezen discussies",
 "Messagebox_Send_to_channel": "Stuur naar kanaal",
 "Leader": "Leider",
 "Moderator": "Moderator",
 "Owner": "Eigenaar",
 "Remove_from_room": "Verwijderen uit kamer",
 "Ignore": "Negeren",
 "Unignore": "Niet meer negeren",
 "User_has_been_ignored": "Gebruiker is genegeerd",
 "User_has_been_unignored": "Gebruiker wordt niet langer genegeerd",
 "User_has_been_removed_from_s": "Gebruiker is verwijderd van {{s}}",
 "User__username__is_now_a_leader_of__room_name_": "Gebruiker {{username}} is nu een leider van {{room_name}}",
 "User__username__is_now_a_moderator_of__room_name_": "Gebruiker {{username}} is nu een moderator van {{room_name}}",
 "User__username__is_now_a_owner_of__room_name_": "Gebruiker {{username}} is nu eigenaar van {{room_name}}",
 "User__username__removed_from__room_name__leaders": "Gebruiker {{username}} verwijderd uit {{room_name}} leiders",
 "User__username__removed_from__room_name__moderators": "Gebruiker {{username}} verwijderd uit {{room_name}} moderators",
 "User__username__removed_from__room_name__owners": "Gebruiker {{username}} verwijderd uit {{room_name}} eigenaars",
 "The_user_will_be_removed_from_s": "De gebruiker wordt verwijderd uit {{s}}",
 "Yes_remove_user": "Ja, verwijder gebruiker!",
 "Direct_message": "Direct bericht",
 "Message_Ignored": "Bericht genegeerd. Tik om het weer te geven.",
 "Enter_workspace_URL": "Voer de werkruimte-URL in",
 "Workspace_URL_Example": "Vb. uw-bedrijf.rocket.chat",
 "This_room_encryption_has_been_enabled_by__username_": "De versleuteling van deze kamer is ingeschakeld door {{username}}",
 "This_room_encryption_has_been_disabled_by__username_": "De versleuteling van deze kamer is uitgeschakeld door {{username}}",
 "Teams": "Teams",
 "No_team_channels_found": "Geen kanalen gevonden",
 "Team_not_found": "Team niet gevonden",
 "Create_Team": "Team aanmaken",
 "Team_Name": "Teamnaam",
 "Private_Team": "Privé team",
 "Read_Only_Team": "Alleen-lezen team",
 "Broadcast_Team": "Broadcast team",
 "creating_team": "team maken",
 "team-name-already-exists": "Er bestaat al een team met die naam",
 "Add_Channel_to_Team": "Kanaal toevoegen aan team",
727
 "Left_The_Team_Successfully": "Het team met succes verlaten",
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
 "Create_New": "Maak nieuw",
 "Add_Existing": "Voeg bestaande",
 "Add_Existing_Channel": "Bestaand kanaal toevoegen",
 "Remove_from_Team": "Verwijderen uit team",
 "Auto-join": "Automatisch deelnemen",
 "Remove_Team_Room_Warning": "Wil je dit kanaal uit het team verwijderen? Het kanaal wordt terug naar de werkruimte verplaatst",
 "Confirmation": "Bevestiging",
 "invalid-room": "Ongeldige kamer",
 "You_are_leaving_the_team": "Je verlaat het team '{{team}}'",
 "Leave_Team": "Team verlaten",
 "Select_Team": "Selecteer team",
 "Select_Team_Channels": "Selecteer de kanalen van het team die je wilt verlaten.",
 "Cannot_leave": "Kan niet weggaan",
 "Cannot_remove": "Kan niet verwijderen",
 "Cannot_delete": "Kan niet verwijderen",
 "Last_owner_team_room": "Je bent de laatste eigenaar van dit kanaal. Zodra u het team verlaat, blijft het kanaal binnen het team, maar beheert u het van buitenaf.",
 "last-owner-can-not-be-removed": "Laatste eigenaar kan niet worden verwijderd.",
 "Remove_User_Teams": "Selecteer de kanalen waarvan je de gebruiker wilt verwijderen.",
 "Delete_Team": "Team verwijderen",
 "Select_channels_to_delete": "Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Zodra je een team verwijdert, worden alle chatinhoud en configuratie verwijderd.\n\nSelecteer de kanalen die je wilt verwijderen. Degene die je besluit te behouden, zullen in jouw werkruimte beschikbaar zijn. Hou er rekening mee dat openbare kanalen nog steeds openbaar en voor iedereen zichtbaar zijn.",
 "You_are_deleting_the_team": "Je verwijdert dit team.",
 "Removing_user_from_this_team": "Je verwijdert {{user}} uit dit team",
 "Remove_User_Team_Channels": "Selecteer de kanalen waarvan je de gebruiker wilt verwijderen.",
 "Remove_Member": "Lid verwijderen",
 "leaving_team": "team verlaten",
 "removing_team": "verwijderen uit team",
 "moving_channel_to_team": "kanaal verplaatsen naar team",
 "deleting_team": "team verwijderen",
 "member-does-not-exist": "Lid bestaat niet",
 "Convert": "Converteren",
 "Convert_to_Team": "Converteren naar team",
 "Convert_to_Team_Warning": "Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Eens je een kanaal naar een team hebt geconverteerd, kun je het niet meer naar een kanaal terugzetten.",
 "Move_to_Team": "Verplaats naar team",
 "Move_Channel_Paragraph": "Het verplaatsen van een kanaal binnen een team betekent dat dit kanaal wordt toegevoegd in de context van het team. Maar, alle leden van dit kanaal, die geen lid zijn van het respectieve team, zullen nog steeds toegang hebben tot dit kanaal, maar worden niet als teamleden toegevoegd.\n\nHet volledige beheer van dit kanaal wordt nog steeds door de eigenaren van dit kanaal gedaan.\n\nTeamleden en zelfs teameigenaren, wanneer ze geen lid zijn van dit kanaal, hebben geen toegang tot de content van het kanaal.\n\nHou er rekening mee dat de eigenaar van het team de leden uit het kanaal kan verwijderen.",
 "Move_to_Team_Warning": "Wil je na het lezen van de vorige instructies over dit gedrag, dit kanaal nog steeds naar het geselecteerde team verplaatsen?",
 "Load_More": "Meer laden",
 "Load_Newer": "Nieuwer laden",
765
766
767
768
 "Load_Older": "Ouder laden",
 "Left_The_Room_Successfully": "Heeft kamer met succes verlaten",
 "Deleted_The_Team_Successfully": "Team succesvol verwijderd",
 "Deleted_The_Room_Successfully": "Kamer succesvol verwijderd"
769
}